Πρόσκληση για διάλεξη στο Στρασβούργο με θέμα: Η Καταστροφή της Θρησκευτικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς στις Τουρκοκρατούμενες Περιοχές της Κύπρου