Δελτίο Τύπου για την Έκθεση Φωτογραφίας: Όψεις και Πράξεις μιας συνεχιζόμενης καταστροφής στην Θεσσαλονίκη

Δελτίον Τύπου
 
Έκθεση φωτογραφίας: Τα χριστιανικά μνημεία στην κατεχόμενη Κύπρο: Όψεις και Πράξεις μιας συνεχιζόμενης καταστροφής
 
Μετά τη μερική άρση των περιορισμών διέλευσης στις κατεχόμενες περιοχές (Πάσχα 2003) το ενδιαφέρον του μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας, κ. Νικηφόρου, για την τύχη της εκκλησιαστικής κληρονομιάς εκδηλώθηκε και έμπρακτα. Το Μουσείον της Ιεράς Μονής Κύκκου ενέταξε στα ερευνητικά του προγράμματα και χρηματοδότησε την πρώτη συστηματική καταγραφή και επιστημονική συγκέντρωση πληροφοριών, καθώς επίσης και φωτογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση των κατεχόμενων χριστιανικών ναών, για την οποία συγκροτήθηκαν ομάδες ειδικών.
 
Σήμερα και καθώς η φωτογραφική αποτύπωση των χριστιανικών μνημείων έχει αποπερατωθεί, το Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου διαθέτει αρχείο με περίπου 20.000 έγχρωμες φωτογραφίες, συγκριτικό φωτογραφικό υλικό των μνημείων προ της εισβολής του 1974 και δελτία καταγραφής των επισκεφθέντων χριστιανικών ναών.
Η παρούσα φωτογραφική έκθεση αποτελείται από περίπου 80 φωτογραφίες, οι οποίες παρουσιάζουν εύγλωττα τη σημερινή τραγική κατάσταση των ναών διαφόρων χριστιανικών δογμάτων (ορθοδόξων, καθολικών, μαρωνιτικών, αρμενικών κτλ.) στην κατεχόμενη Κύπρο. Σε κάποιες περιπτώσεις, δίπλα στις σημερινές όψεις των ναών παρατίθενται και φωτογραφίες των ίδιων μνημείων πριν το 1974, ώστε ο επισκέπτης μέσα από τη σύγκριση να διαπιστώνει αβίαστα τη σημερινή κατάσταση. Τις φωτογραφίες πλαισιώνουν συνοδευτικά κείμενα σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά και ιταλικά).
 
Η έκθεση διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη παρουσιάζεται το έργο της καταγραφής των ναών όλων των χριστιανικών δογμάτων που έφερε εις πέρας το Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι αλλότριες χρήσεις των εκκλησιών από το κατοχικό καθεστώς σήμερα (οθωμανικά τεμένη, θέατρα, νεκροτομεία, αχυρώνες, στάβλοι, βουστάσια, λέσχες, αποθήκες κτλ.) με ιδιαίτερη αναφορά στους ναούς που κατεδαφίσθηκαν. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει το θέμα του τεμαχισμού τοιχογραφιών και ψηφιδωτών από Τούρκους αρχαιοκάπηλους, παράνομης εξαγωγής εικόνων και εκκλησιαστικών σκευών από τους ναούς και το θέμα της αρχαιοκαπηλείας εν γένει.
 
Σκοπός της φωτογραφικής αυτής έκθεσης, όπως τονίζει και στο μήνυμά του ο μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας, κ. Νικηφόρος, είναι να αποτραπεί ο εφησυχασμός μας, να ενημερωθεί έγκυρα το ευρύτερο κοινό αλλά και η διεθνής επιστημονική κοινότητα και να ασκηθεί πίεση στο κατοχικό καθεστώς, ώστε να επιτραπεί στον νόμιμο ιδιοκτήτη των ορθοδόξων ναών, στην Εκκλησία της Κύπρου, η συντήρηση και ανακαίνιση των κτηρίων με σκοπό την επαναλειτουργία τους.
 
Δεν είναι πλέον δυνατόν να κλείνουμε τα μάτια μας στην πολιτιστική αυτή αιμορραγία στο σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουμε άλλη λύση παρά να προβούμε σε πανανθρώπινη συστράτευση, ώστε, επεμβαίνοντας άμεσα και αποφασιστικά να θέσουμε ένα τέλος στις πράξεις που χλευάζουν τα αγνά ιδεώδη και οδηγούν στη καταστροφή και λεηλασία της κοινής μας αυτής ευρωπαϊκής, πολιτιστικής κληρονομιάς, τονίζει ο μητροπολίτηϛ Κύκκου και Τηλλυρίαϛ, κ. Νικηφόρος, στον Πρόλογό του.
Η φωτογραφική αυτή έκθεση αποτελεί τον καρπό τηϛ αγαστήϛ συνεργασίαϛ μεταξύ του Μουσείου τηϛ Ιεράϛ Μονήϛ Κυκκου και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, αποσκοπώνταϛ στην καλύτερη και εγκυρότερη πληροφόρηση του ϐορειοελλαδικού κοινού και των ξένων επισκεπτών, σχετικά με το θέμα τηϛ καταστροφήϛ τηϛ πολιτιστικήϛ κληρονομιάϛ τηϛ Κυπρου μετά την τουρκική εισϐολή του 1974.
 
Η πολιτιστική κληρονομιά τηϛ Κυπρου αποτελεί μέροϛ τηϛ παγκόσμιαϛ πολιτιστικήϛ κληρονομιάϛ και η ανάδειξη του μεγέθουϛ τηϛ καταστροφήϛ που συντελέσθηκε και συνεχίζει να συντελείται, χρειάζεται να γίνει μοχλόϛ πίεσηϛ προϛ το κατοχικό καθεστώϛ, ώστε να επιτραπεί επιτέλουϛ η ανακαίνιση και συντήρηση των θρησκευτικών μνημείων στο κατεχόμενο ϐόρειο τμήμα τηϛ Μεγαλονήσου.
 
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελεσθούν από τον Σεβασμιώτατο μητροπολίτη Κύκκου και Τυλληρίας, κ. Νικηφόρο την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008 και ώρα 19.00.
Η έκθεση θα ϐρίσκεται στην είσοδο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και θα διαρκέσει έωϛ τα τέλη Ιουνίου 2008.
 
Για πληροφορίεϛ:
http://www.mbp.gr  καὶ στὸ τηλ.: 2310 868 570.