Παγκόσμιο Βῆμα Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν τῆς Ἐν Κύπρῳ Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου

Λογότυποι

Λογότυπο Παγκοσμίου Βήματος με μαύρη λεπτή γραμμή περίγραμμα Λήψη Λογότυπου σε ψηλή ανάλυση
Λογότυπο Παγκοσμίου Βήματος με κόκκινη λεπτή γραμμή περίγραμμα Λήψη Λογότυπου σε ψηλή ανάλυση
Λογότυπο Παγκοσμίου Βήματος σε μαύρη απόχρωση Λήψη Λογότυπου σε ψηλή ανάλυση
Λογότυπο Παγκοσμίου Βήματος σε κόκκινη απόχρωση
Λήψη Λογότυπου σε ψηλή ανάλυση