ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ

Τὸ Παγκόσμιο Βῆμα Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν τῆς ἐν Κύπρῳ Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου διοργάνωσε ἕως σήμερα τρία Παγκόσμια Συνέδρια.

Τὸ Α΄ Παγκόσμιο Συνέδριο ἔλαβε χώρα στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο Ἀρχάγγελος στὴ Λευκωσία μεταξὺ 8 καὶ 11 Μαρτίου 2002. 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Τὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου ἐκδόθηκαν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου καὶ κυκλοφορήθηκαν ὑπὸ τὸν τίτλο:
Α' Παγκόσμια Συνάντηση Θρηκειῶν καὶ Πολιτισμῶν, Πρακτικὰ ἑνὸς Συνεδρίου γιὰ τὴν Εἰρήνη (ἐπιστ. εὐθ. Γ. Ἀνδρεάδης, Χριστ. Γιαλλουρίδης), Μονὴ Κύκκου 2003.

 
Τὸ Β΄ Παγκόσμιο Συνέδριο ἔλαβε ἐπίσης χώρα στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο Ἀρχάγγελος στὴ Λευκωσία μεταξὺ 2 καὶ 5 Μαΐου 2003 μὲ θέμα:
«Οἰκουμενικότητα καὶ Πολιτισμὸς στὴν ἐπoχὴ τῆς Παγκοσμιοποίησης: οἱ δρόμοι τῆς εἰρήνης».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


● Τὸ Γ΄ Παγκόσμιο Συνέδριο ἔλαβε χώρα στὴν Ἀθήνα.

Το Ίδρυμα - Ιστορία του Βήματος