Χρήστος Κ. Οικονόμου

Α΄ Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειών και Πολιτισμών

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ὁ Χρῆστος Κ. Οἰκονόμου εἶναι Καθηγητὴς τῆς Καινῆς Διαθήκης τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀ.Π.Θ. Γεννήθηκε στὴν τουρκοκρατούμενη σήμερα Κερύνεια τῆς Κύπρου καὶ σπούδασε Θεολογία στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἔκανε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν Καινὴ Διαθήκη στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Λονδίνου (University of London King's College) καὶ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης.

Ἐξελέγη Κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. καὶ δύο φορὲς Πρόεδρος τοῦ Τμήματός του. Ἐπίσης, Πρόεδρος τῆς Παγκόσμιας Ὀμοσπονδίας τῶν Ὀρθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν, μέλος τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἡνωμένων Βιβλικῶν Ἑταιρειῶν (Global Board of the United Bible Societies) καὶ ἀντιπρόεδρος τοῦ Παγκόσμιου Βήματος Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου.

Ἵδρυσε καὶ διευθύνει γιὰ πέμπτο χρόνο τὸ Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Ἑρμηνευτικῆς Θεολογίας, Exegeticum, τοῦ Τμήματός του, ὄπου γίνονται διαλέξεις ἀπὸ διακεκριμένους Καθηγητὲς τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς. Διετέλεσε γενικὸς συντονιστὴς τῆς ἑξάτομης κριτικῆς ἐκδόσεως τῶν Συγγραμμάτων τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου τῆς Πάφου, ἡ ὁποία βραβεύθηκε ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Τὸ συγγραφικό του ἔργο εἶναι πλούσιο σὲ μονογραφίες καὶ ἄρθρα.

 

 

 

Το Βήμα Σήμερα - Διοικητικό Συμβούλιο