ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ἡ Ἐκτελεστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Ἱδρύματος ἀποτελεῖται ἀπό:

- τὸν Πρόεδρο: Ἡγούμενο Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου καὶ Μητροπολίτη Κύκκου καὶ Τηλλυρίας, κ. Νικηφόρο

- τὸν Α΄Ἀντιπρόεδρο Καθηγητὴ Χρῆστο Οἰκονόμου

- τὸν Β΄ Ἀντιπρόεδρο, Καθηγητὴ κ. Χρῆστο Σχίζα

- τὸν Μητροπολίτη Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐα

- τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀλέξιο Ἐγκλειστριώτη

- τὸν Καθηγητὴ κ. Νικόλαο Νικολαΐδη.

- τὴν Γεωργία Γεωργίου-Κοκτσίδου, Ἀκόλουθο Ἑλληνικῆς Πρεσβείας

Ἐπίσης μετέχουν σὲ αὐτὴν ex officio:

- ὁ Διευθυντὴς δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου

- ὁ Ταμίας κ. Γεώργιος Παύλου.

 

 

 

 

 

 

 


Το Βήμα Σήμερα - Εκτελεστική Επιτροπή