Διοικητικό Συμβούλιο

Τὸ Ἵδρυμα θὰ διοικεῖται ἀπὸ δεκαπενταμελὲς Διοικητικὸ Συμβούλιο.

 

Τὸ πρῶτο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεῖται ἀπό:

α. τὸν Πρόεδρο: Ἡγούμενο Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου καὶ Μητροπολίτη Κύκκου καὶ Τηλλυρίας, κ. Νικηφόρο.

β. τόν Α΄ Ἀντιπρόεδρο, Καθηγητὴ κ. Χρῆστο Οἰκονόμου.

γ. τὸν Β΄ Ἀντιπρόεδρο, Καθηγητὴ κ. Χρῆστο Σχίζα

δ. τὰ μέλη:

1) Μητροπολίτη Κωνσταντίας κ. Βασίλειο,

2) Μητροπολίτη Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐα,

3) Ἀρχιμανδρίτη κ. Ἀλέξιο Ἐγκλειστριώτη,

4) Καθηγητὴ κ. Χριστόδουλο Γιαλλουρίδη,

5) Δρα κ. Γεώργιο Κάκουρα, θεολόγο,

6) κ. Ἰωάννη Καρεκλά, δημοσιογράφο

7) Καθηγητὴ κ. Νικόλαο Νικολαΐδη,

8) κ. Ἀλέκο Μαρκίδη, πρώην Γενικὸ Εἰσαγγελέα Κυπριακῆς Δημοκρατίας,

9) κ. Ἄντρο Παυλίδη, συγγραφέα,

10) Ἀναπληρωτὴ καθηγητὴ κ. Σταῦρο Φωτίου,

11) Δρα Δῆμο Χρίστου, πρώην διευθυντὴ Τμήματος Ἀρχαιοτήτων Κύπρου,

ε. τὸ Γραμματέα: Δρα κ. Χαράλαμπο Χοτζάκογλου, βυζαντινολόγο στό Ἑλληνικό Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο (Ἀθήνα),

ζ. τὸν Ταμία: κ. Γεώργιο Παύλου, λογιστή,

Ζ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος ἐκπροσωπεῖ τοῦτο στὰ Δικαστήρια, στὶς Ἀρχές, καθὼς καὶ στὶς σχέσεις του μὲ κάθε τρίτο, αὐτοπροσώπως ἢ μὲ πληρεξούσιό του, ποὺ ὁρίζεται μὲ ἀπόφαση τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς.